Näitused Kilingi-Nõmmes

Kilingi-Nõmmes oli järjest kaks näitust

klubi näitus valmistub seinale saama

Henn Soodla näitas oma fotojahti Pärnumaal ning seda tõttas asendama Pärnu Fotoklubi 2021 aastat kokkuvõttev näitus.