Pärnu Muuseumi fotovaramus

Pärnu Muuseumis on arvel 44 753 fotot (seisuga 1.05.2019). Neid, mis seisavad arvele võtmise ootel, on umbkaudu 20 000.

 

 

 

Fotosid haldab ja selles tohutus hulgas orienteerub fotokoguhoidja Indrek Aija. Tema lahkel loal saime pilgu heita nii foto- kui ka kunstihoidlasse. Tema tööks on fotode kogumine, hindamine, kirjeldamine, digitaliseerimine ja arvele võtmine. Lisaks korraldab Indrek fotoalaseid näitusi ja üritusi. Pärnu Muuseum tegeleb just Pärnumaa kohtade, inimeste ja sündmustega seotud fotodega. Neid võib alati muuseumisse juurde tuua. Ka kaasaja fotod on teretulnud. Vajalik on siiski teada foto tegemise aega, kohta, inimesi, sündmusi. Teretulnud on ka vabatahtlikud, kes juba olemasolevaid fotosid aitaks kirjeldada, digitaliseerida ja arvele võtta, sest see on äraütlemata aeganõudev töö.

Muuseumi vanim foto pärineb aastast 1864. Vanim album on dateeritud 1866. Seda viimast saime näha Indreku kinnastatud käte vahelt. Vanuselt teine album, mis muuseumile kalli raha eest ostetud, on hetkel Tallinnas restaureerimisel. Selle autoriks on inglise konsul Pärnus J.E. Cattley. Kui album kord tagasi Pärnusse jõuab, siis lubas Indrek meile veel ühe muuseumiõhtu korraldada ainult Cattley albumist.

Suurematest kogudest on muuseumi varade hulgas näiteks Aksel Randmeri, Ervin Tõrva ja Johannes Lõmpsi negatiivid. Meie oma Henn Soodla on ka hulga ajalugu muuseumisse toonud – tema fotod on alles läbivaatamisel.

Indrek andis meile ka pisikese lastele mõeldud hasartülesande järjestada samast hoones tehtud fotod kronoloogiliselt. Rühmatööd edenesid põneva nuputamisega ja tulemused olid kas kooliõpilase viie või vähemalt tubli nelja väärilised.

Kiire pilgu heitsime ka fotoklubi kroonikale, mida omal ajal pidas Ingo Perli.

Vanu fotosid saab uurida veel näiteks Rahvusarhiivi FOTIS-es ja Eesti Muuseumide veebiväravas MUIS.

Suured tänud Indrekule ja Pärnu Muuseumile!

 

foto Aiki Järviste

foto Aiki Järviste

foto Aiki Järviste

foto Vaike Vaga

foto Silvia Saard