Tutvustus

Pärnu Fotoklubi tegutseb vahelduva eduga juba möödunud sajandi 70-ndatest aastatest.
Fotoklubi tänase liikmeskonna hulgas on väga erinevate elualade esindajaid, nii naisi kui mehi, nii noori kui eakamaid. Liikmete ühiseks nimetajaks on kirg fotograafia vastu laiemalt.  Huvitutakse tehnilistest vahenditest ja nende võimalustest ja ka fotoloomingulistest probleemidest. Sageli kutsume klubiüritustele külalisi arendama meie fotograafia alaste oskuste ja teadmiste erinevaid tahkusid. Tutvustame kaaslastele oma fotoalaseid saavutusi  ning vahetame  loomingulist  informatsiooni. Korraldame ühiseid ja personaalseid väljanäitusi ning teeme väljasõite ühispildistamistele.

        

Liitumine

Klubi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada klubi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab klubi juhatusele kirjaliku või digitaalselt allkirjastatud avalduse, milles kohustub täitma ühingu põhikirjajärgseid liikmele langevaid õigusi ja kohustusi ja tasub klubi liikmemaksu.